Siêu Tính - Sieutinh.com
Số điện thoại ảo Trung Quốc

Số điện thoại ảo trung quốc nhận tin OTP

Để giúp Bạn đăng ký sử dụng những dịch vụ online cũng như game online tại Trung Quốc, Bạn chỉ cần lấy SDT ảo Trung Quốc nhập vào hệ thống là Bạn có thể nhận được tin nhắn để đăng ký, đăng nhập dịch vụ của Trung Quốc.


Hiện tại số điện thoại Trung Quốc còn khá mới, trong khi nhu cầu số điện thoại ảo Trung Quốc lại khá nhiều, nên dẫn đến tình huống hệ thống quá tải. Chúng tôi sẽ thường xuyên nâng cấp hệ thống để phục vụ mọi người, và định kỳ sẽ update số mới, để mọi đủ cho mọi người dùng trong thời gian dài.

Các Bạn cần đăng ký nhiều account bằng nhiều số điện thoại thì hãy theo dõi trang sodienthoaiaotrungquoc.com hằng ngày, vì chúng tôi sẽ cập nhật số mới thường xuyên để bạn có thể đăng ký nhiều account bằng nhiều số tài khoản. 

Hiện tại hệ thống của chúng tôi còn quá nhỏ, nên nếu mọi người thấy hữu ít có thể quyên góp cho team chúng tôi qua địa chỉ paypal: sodienthoaiaotrungquoc@gmail.com. để chúng tôi có thể nâng cấp hệ thống nhanh hơn.